Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses, residentes en Portugal, contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos dez CNAE máis significativos.
Ano CNAE Nº de contratos
2019 Transporte terrestre e por tubaxe 191
2019 Actividades de construción especializada 154
2019 Construción de edificios 66
2019 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 51
2019 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 42
2019 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento 40
2019 Asistencia en establecementos residenciais 37
2019 Actividades sanitarias 24
2019 Silvicultura e explotación comercial 22
2019 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 20
2018 Transporte terrestre e por tubaxe 160
2018 Construción de edificios 102
2018 Actividades de construción especializada 88
2018 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 47
2018 Enxeñaría civil 31
2018 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 26
2018 Asistencia en establecementos residenciais 19
2018 Industria da alimentación 16
2018 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento 14
2018 Silvicultura e explotación comercial 11
2017 Transporte terrestre e por tubaxe 135
2017 Actividades de construción especializada 60
2017 Construción de edificios 58
2017 Servizos de aloxamento 30
2017 Pesca e acuicultura 24
2017 Enxeñaría civil 24
2017 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 20
2017 Industria da alimentación 16
2017 Asistencia en establecementos residenciais 12
2017 Servicios de comidas e bebidas 11
2016 Transporte terrestre e por tubaxe 89
2016 Construción de edificios 86
2016 Enxeñaría civil 37
2016 Servizos de aloxamento 25
2016 Actividades de construción especializada 24
2016 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 20
2016 Silvicultura e explotación forestal 19
2016 Pesca e acuicultura 18
2016 Agricultura, gandaría, caza e servicios relacionados con elas 17
2016 Industria da alimentación 11
2015 Construción de edificios 219
2015 Transporte terrestre e por tubaxe 101
2015 Actividades de construción especializada 79
2015 Enxeñaría civil 58
2015 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 56
2015 Pesca e acuicultura 23
2015 Servizos de aloxamento 21
2015 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria equipamento 20
2015 Actividades de aluguer 12
2015 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 10
2014 Construción de edificios 204
2014 Transporte terrestre e por tubaxe 84
2014 Enxeñaría civil 72
2014 Actividades de construción especializada 61
2014 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 57
2014 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 41
2014 Servizos de aloxamento 40
2014 Industria da alimentación 15
2014 Actividades sanitarias 14
2014 Servizos de comidas e bebidas 12
2013 Construción de edificios 326
2013 Actividades de construción especializada 124
2013 Transporte terrestre e por tubaxe 93
2013 Enxeñaría civil 71
2013 Actividades relacionadas co emprego 49
2013 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 28
2013 Servizos de aloxamento 21
2013 Servizos de comidas e bebidas 21
2013 Fabricación de bebidas 20
2013 Pesca e acuicultura 16
2012 Construción de edificios 329
2012 Enxeñaría civil 161
2012 Actividades de construción especializada 62
2012 Servizos de aloxamento 57
2012 Transporte terrestre e por tubaxe 57
2012 Actividades relacionadas co emprego 46
2012 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 19
2012 Servizos de comidas e bebidas 16
2012 Pesca e acuicultura 16
2012 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 13
2011 Construción de edificios 323
2011 Enxeñaría civil 164
2011 Transporte terrestre e por tubaxe 105
2011 Servizos de aloxamento 43
2011 Actividades de construción especializada 42
2011 Actividades relacionadas co emprego 25
2011 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 23
2011 Servizos de comidas e bebidas 22
2011 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 21
2011 Comercio retallista, agás de vehículos de motor e motocicletas 18
2010 Construción de edificios 392
2010 Transporte terrestre e por tubaxe 138
2010 Enxeñaría civil 132
2010 Actividades de construción especializada 104
2010 Servizos de aloxamento 34
2010 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 29
2010 Actividades sanitarias 21
2010 Fabricación de produtos metálicos, agás de vehículos de motor e motocicletas 21
2010 Servizos de comidas e bebidas 20
2010 Fabricación doutro material de transporte 18
2009 Construción de edificios 449
2009 Construción 308
2009 Transporte terrestre e por tubaxe 128
2009 Enxeñaría civil 107
2009 Actividades de construción especializada 90
2009 Actividades sanitarias 33
2009 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 26
2009 Transporte terrestre. Transporte por entubados 25
2009 Servizos de aloxamento 22
2009 Servizos de comidas e bebidas 21
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia
. Datos do ano 2019.