Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses, residentes en Portugal, contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos dez CNAE máis significativos.
Ano CNAE Nº de contratos
2021 Transporte e almacenamento 230
2021 Construción 120
2021 Industria manufactureira 98
2021 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas 65
2021 Actividades sanitarias e de servizos sociais 65
2021 Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 62
2021 Actividades profesionais, científicas e técnicas 18
2021 Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 9
2021 Hostalería 3
2021 Actividades administrativas e servizos auxiliares 3
2020 Transporte e almacenamento 133
2020 Construción 107
2020 Industria manufactureira 69
2020 Actividades sanitarias e de servizos sociais 63
2020 Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 61
2020 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas 55
2020 Actividades profesionais, científicas e técnicas 9
2020 Hostalería 8
2020 Outros servizos 3
2020 Actividades administrativas e servizos auxiliares 1
2019 Transporte terrestre e por tubaxe 191
2019 Actividades de construción especializada 154
2019 Construción de edificios 66
2019 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 51
2019 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 42
2019 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento 40
2019 Asistencia en establecementos residenciais 37
2019 Actividades sanitarias 24
2019 Silvicultura e explotación comercial 22
2019 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 20
2018 Transporte terrestre e por tubaxe 160
2018 Construción de edificios 102
2018 Actividades de construción especializada 88
2018 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 47
2018 Enxeñaría civil 31
2018 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 26
2018 Asistencia en establecementos residenciais 19
2018 Industria da alimentación 16
2018 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria e equipamento 14
2018 Silvicultura e explotación comercial 11
2017 Transporte terrestre e por tubaxe 135
2017 Actividades de construción especializada 60
2017 Construción de edificios 58
2017 Servizos de aloxamento 30
2017 Pesca e acuicultura 24
2017 Enxeñaría civil 24
2017 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 20
2017 Industria da alimentación 16
2017 Asistencia en establecementos residenciais 12
2017 Servicios de comidas e bebidas 11
2016 Transporte terrestre e por tubaxe 89
2016 Construción de edificios 86
2016 Enxeñaría civil 37
2016 Servizos de aloxamento 25
2016 Actividades de construción especializada 24
2016 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 20
2016 Silvicultura e explotación forestal 19
2016 Pesca e acuicultura 18
2016 Agricultura, gandaría, caza e servicios relacionados con elas 17
2016 Industria da alimentación 11
2015 Construción de edificios 219
2015 Transporte terrestre e por tubaxe 101
2015 Actividades de construción especializada 79
2015 Enxeñaría civil 58
2015 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 56
2015 Pesca e acuicultura 23
2015 Servizos de aloxamento 21
2015 Fabricación de productos metálicos, agás maquinaria equipamento 20
2015 Actividades de aluguer 12
2015 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 10
2014 Construción de edificios 204
2014 Transporte terrestre e por tubaxe 84
2014 Enxeñaría civil 72
2014 Actividades de construción especializada 61
2014 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 57
2014 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 41
2014 Servizos de aloxamento 40
2014 Industria da alimentación 15
2014 Actividades sanitarias 14
2014 Servizos de comidas e bebidas 12
2013 Construción de edificios 326
2013 Actividades de construción especializada 124
2013 Transporte terrestre e por tubaxe 93
2013 Enxeñaría civil 71
2013 Actividades relacionadas co emprego 49
2013 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 28
2013 Servizos de aloxamento 21
2013 Servizos de comidas e bebidas 21
2013 Fabricación de bebidas 20
2013 Pesca e acuicultura 16
2012 Construción de edificios 329
2012 Enxeñaría civil 161
2012 Actividades de construción especializada 62
2012 Servizos de aloxamento 57
2012 Transporte terrestre e por tubaxe 57
2012 Actividades relacionadas co emprego 46
2012 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 19
2012 Servizos de comidas e bebidas 16
2012 Pesca e acuicultura 16
2012 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 13
2011 Construción de edificios 323
2011 Enxeñaría civil 164
2011 Transporte terrestre e por tubaxe 105
2011 Servizos de aloxamento 43
2011 Actividades de construción especializada 42
2011 Actividades relacionadas co emprego 25
2011 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 23
2011 Servizos de comidas e bebidas 22
2011 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 21
2011 Comercio retallista, agás de vehículos de motor e motocicletas 18
2010 Construción de edificios 392
2010 Transporte terrestre e por tubaxe 138
2010 Enxeñaría civil 132
2010 Actividades de construción especializada 104
2010 Servizos de aloxamento 34
2010 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 29
2010 Actividades sanitarias 21
2010 Fabricación de produtos metálicos, agás de vehículos de motor e motocicletas 21
2010 Servizos de comidas e bebidas 20
2010 Fabricación doutro material de transporte 18
2009 Construción de edificios 449
2009 Construción 308
2009 Transporte terrestre e por tubaxe 128
2009 Enxeñaría civil 107
2009 Actividades de construción especializada 90
2009 Actividades sanitarias 33
2009 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 26
2009 Transporte terrestre. Transporte por entubados 25
2009 Servizos de aloxamento 22
2009 Servizos de comidas e bebidas 21
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por CNAE en Galicia
. Datos do ano 2021.