Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por nacionalidade e xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, das dez nacionalidades máis significativas por xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal.
Ano País Xénero Nº de residentes estranxeiros
2021 Brasil Home 22.249
2021 Brasil Muller 15.543
2021 India Home 4.244
2021 India Muller 255
2021 España Home 2.210
2021 España Muller 1.855
2021 Guinea Bissau Home 1.965
2021 Guinea Bissau Muller 827
2021 Angola Home 1.646
2021 Angola Muller 1.115
2021 Cabo Verde Home 1.517
2021 Cabo Verde Muller 1.128
2021 Ucraína Home 1.206
2021 Ucraína Muller 675
2021 Venezuela Home 841
2021 Venezuela Muller 856
2021 Italia Home 843
2021 Italia Muller 577
2021 Paquistán Home 1.272
2021 Paquistán Muller 30
2020 Brasil Home 19.581
2020 Brasil Muller 13.491
2020 España Home 1.993
2020 España Muller 1.883
2020 Ucraína Home 1.321
2020 Ucraína Muller 728
2020 Cabo Verde Home 1.301
2020 Cabo Verde Muller 1.002
2020 India Home 3.067
2020 India Muller 175
2020 China Home 1.099
2020 China Muller 722
2020 Angola Home 1.329
2020 Angola Muller 839
2020 Guinea Bissau Home 1.270
2020 Guinea Bissau Muller 584
2020 Italia Home 902
2020 Italia Muller 594
2020 Francia Home 805
2020 Francia Muller 548
2019 Brasil Home 16.680
2019 Brasil Muller 11.982
2019 España Home 2.131
2019 España Muller 1.993
2019 Ucraína Home 1.454
2019 Ucraína Muller 812
2019 Cabo Verde Home 1.226
2019 Cabo Verde Muller 1.013
2019 India Home 2.052
2019 India Muller 95
2019 China Home 1.168
2019 China Muller 766
2019 Angola Home 971
2019 Angola Muller 703
2019 Guinea Bissau Home 1.060
2019 Guinea Bissau Muller 533
2019 Italia Home 875
2019 Italia Muller 562
2019 Francia Home 854
2019 Francia Muller 567
2018 Brasil Muller 6.450
2018 Brasil Home 8.249
2018 Ucraína Home 1.403
2018 España Home 2.313
2018 China Home 1.046
2018 Ucraína Muller 771
2018 España Muller 1.881
2018 Romanía Home 628
2018 China Muller 693
2018 Cabo Verde Muller 824
2018 Cabo Verde Home 942
2018 Guinea Bissau Home 699
2018 Angola Home 601
2018 Romanía Muller 346
2018 Francia Home 775
2018 Francia Muller 505
2018 Angola Muller 455
2018 Guinea Bissau Muller 301
2018 Italia Home 628
2018 Italia Muller 388
2017 Brasil Muller 3.725
2017 Brasil Home 3.838
2017 Ucraína Home 1.354
2017 España Home 1.962
2017 China Home 1.034
2017 Ucraína Muller 729
2017 España Muller 1.450
2017 Romanía Home 606
2017 China Muller 660
2017 Cabo Verde Muller 807
2017 Cabo Verde Home 877
2017 Guinea Bissau Home 596
2017 Angola Home 453
2017 Romanía Muller 323
2017 Francia Home 557
2017 Francia Muller 367
2017 Angola Muller 337
2017 Guinea Bissau Muller 204
2017 Italia Home 403
2017 Italia Muller 234
2016 Brasil Muller 2.814
2016 Brasil Home 2.644
2016 Ucraína Home 1.312
2016 España Home 1.492
2016 China Home 1.004
2016 Ucraína Muller 763
2016 España Muller 1.030
2016 Romanía Home 579
2016 China Muller 654
2016 Cabo Verde Muller 718
2016 Cabo Verde Home 699
2016 Guinea Bissau Home 555
2016 Angola Home 390
2016 Romanía Muller 340
2016 Francia Home 402
2016 Francia Muller 277
2016 Angola Muller 281
2016 Guinea Bissau Muller 209
2016 Italia Home 279
2016 Italia Muller 143
2015 Brasil Muller 2.439
2015 Brasil Home 2.362
2015 Ucraína Home 1.455
2015 España Home 1.253
2015 China Home 1.007
2015 Ucraína Muller 800
2015 España Muller 786
2015 Romanía Home 630
2015 China Muller 672
2015 Cabo Verde Muller 947
2015 Cabo Verde Home 662
2015 Guinea Bissau Home 452
2015 Angola Home 364
2015 Romanía Muller 385
2015 Francia Home 369
2015 Francia Muller 229
2015 Angola Muller 282
2015 Guinea Bissau Muller 309
2015 Bulgaria Home 230
2015 Bulgaria Muller 137
2014 Brasil Muller 2.246
2014 Brasil Home 2.233
2014 Ucraína Home 1.537
2014 España Home 1.198
2014 China Home 898
2014 Ucraína Muller 772
2014 España Muller 770
2014 Romanía Home 659
2014 China Muller 621
2014 Cabo Verde Muller 551
2014 Cabo Verde Home 516
2014 Guinea Bissau Home 414
2014 Angola Home 333
2014 Romanía Muller 323
2014 Francia Home 316
2014 Francia Muller 229
2014 Angola Muller 218
2014 Guinea Bissau Muller 164
2014 Bulgaria Home 157
2014 Bulgaria Muller 101
2013 Brasil Muller 2.386
2013 Brasil Home 2.371
2013 Ucraína Home 1.731
2013 España Home 1.111
2013 China Home 888
2013 Ucraína Muller 831
2013 España Muller 689
2013 Romanía Home 658
2013 China Muller 594
2013 Cabo Verde Muller 454
2013 Guinea Bissau Home 412
2013 Cabo Verde Home 393
2013 Romanía Muller 348
2013 Angola Home 304
2013 Francia Home 290
2013 Angola Muller 251
2013 Francia Muller 203
2013 Bulgaria Home 186
2013 Guinea Bissau Muller 126
2013 Bulgaria Muller 114
2012 Brasil Home 3.069
2012 Brasil Muller 2.734
2012 Ucraína Home 2.272
2012 España Home 1.000
2012 China Home 966
2012 Ucraína Muller 960
2012 Romanía Home 680
2012 España Muller 668
2012 China Muller 641
2012 Cabo Verde Muller 435
2012 Guinea Bissau Home 434
2012 Angola Home 385
2012 Cabo Verde Home 375
2012 Romanía Muller 338
2012 Francia Home 286
2012 Moldavia Home 278
2012 Angola Muller 259
2012 Francia Muller 228
2012 Guinea Bissau Muller 135
2012 Moldavia Muller 66
2011 Brasil Home 4.098
2011 Brasil Muller 3.542
2011 Ucraína Home 2.701
2011 Ucraína Muller 1.138
2011 España Home 940
2011 China Home 925
2011 España Muller 689
2011 Romanía Home 657
2011 Cabo Verde Muller 648
2011 China Muller 594
2011 Angola Home 510
2011 Guinea Bissau Home 466
2011 Cabo Verde Home 433
2011 Angola Muller 366
2011 Romanía Muller 356
2011 Francia Home 331
2011 Moldavia Home 330
2011 Francia Muller 259
2011 Guinea Bissau Muller 217
2011 Moldavia Muller 91
2010 Brasil Home 4.953
2010 Brasil Muller 4.086
2010 Ucraína Home 3.029
2010 Ucraína Muller 1.246
2010 China Home 849
2010 España Home 828
2010 Cabo Verde Muller 801
2010 España Muller 675
2010 Romanía Home 663
2010 Angola Home 658
2010 Guinea Bissau Home 602
2010 China Muller 534
2010 Cabo Verde Home 492
2010 Angola Muller 453
2010 Moldavia Home 426
2010 Francia Home 361
2010 Guinea Bissau Muller 351
2010 Romanía Muller 327
2010 Francia Muller 288
2010 Moldavia Muller 110
2009 Brasil Home 5.766
2009 Brasil Muller 4.495
2009 Ucraína Home 3.513
2009 Ucraína Muller 1.300
2009 Cabo Verde Muller 1.118
2009 Angola Home 830
2009 España Home 815
2009 Guinea Bissau Home 801
2009 China Home 757
2009 Romanía Home 718
2009 Angola Muller 636
2009 España Muller 586
2009 Moldavia Home 561
2009 Guinea Bissau Muller 523
2009 Cabo Verde Home 521
2009 China Muller 492
2009 Francia Home 438
2009 Francia Muller 367
2009 Romanía Muller 281
2009 Moldavia Muller 139
Persoas físicas de nacionalidade estranxeira, por nacionalidade e xénero, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.