Duración media do desprazamento feito polas empresas portuguesas por provincia en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Recolle a duración media en días dende o inicio ao fin do desprazamento segundo o lugar de destino
Ano Provincia Nº días
2022 A Coruña 174
2022 Lugo 178
2022 Ourense 156
2022 Pontevedra 131
2021 A Coruña 146
2021 Lugo 102
2021 Ourense 146
2021 Pontevedra 150
2020 A Coruña 83
2020 Lugo 89
2020 Ourense 130
2020 Pontevedra 155
2019 A Coruña 120
2019 Lugo 142
2019 Ourense 157
2019 Pontevedra 121
2018 A Coruña 180
2018 Lugo 104
2018 Ourense 164
2018 Pontevedra 158
2017 A Coruña 162
2017 Lugo 54
2017 Ourense 145
2017 Pontevedra 162
2016 A Coruña 222
2016 Lugo 156
2016 Ourense 63
2016 Pontevedra 204
2015 A Coruña 159
2015 Lugo 115
2015 Ourense 171
2015 Pontevedra 123
2014 A Coruña 167
2014 Lugo 77
2014 Ourense 186
2014 Pontevedra 171
2013 A Coruña 153
2013 Lugo 144
2013 Ourense 266
2013 Pontevedra 170
2012 A Coruña 118
2012 Lugo 109
2012 Ourense 199
2012 Pontevedra 105
2011 A Coruña 220
2011 Lugo 228
2011 Ourense 133
2011 Pontevedra 141
2010 A Coruña 166
2010 Lugo 228
2010 Ourense 165
2010 Pontevedra 166
2009 A Coruña 182
2009 Lugo 119
2009 Ourense 17
2009 Pontevedra 140
Duración media do desprazamento feito polas empresas portuguesas por provincia en Galicia
. Datos do ano 2022.