Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por provincia en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indica o número de contratos a traballadores portugueses en Galicia que residen en Portugal por provincia
Ano Provincia Nº de contratos
2021 A Coruña 60
2021 Lugo 18
2021 Ourense 153
2021 Pontevedra 435
2020 A Coruña 53
2020 Lugo 19
2020 Ourense 105
2020 Pontevedra 334
2019 A Coruña 70
2019 Lugo 21
2019 Ourense 149
2019 Pontevedra 543
2018 A Coruña 93
2018 Lugo 10
2018 Ourense 95
2018 Pontevedra 424
2017 A Coruña 100
2017 Lugo 17
2017 Ourense 64
2017 Pontevedra 324
2016 A Coruña 54
2016 Lugo 13
2016 Ourense 25
2016 Pontevedra 351
2015 A Coruña 104
2015 Lugo 9
2015 Ourense 49
2015 Pontevedra 533
2014 A Coruña 76
2014 Lugo 7
2014 Ourense 46
2014 Pontevedra 547
2013 A Coruña 63
2013 Lugo 23
2013 Ourense 69
2013 Pontevedra 701
2012 A Coruña 109
2012 Lugo 23
2012 Ourense 34
2012 Pontevedra 678
2011 A Coruña 67
2011 Lugo 20
2011 Ourense 45
2011 Pontevedra 790
2010 A Coruña 139
2010 Lugo 45
2010 Ourense 65
2010 Pontevedra 807
2009 A Coruña 173
2009 Lugo 92
2009 Ourense 108
2009 Pontevedra 1.123
2008 A Coruña 202
2008 Lugo 135
2008 Ourense 136
2008 Pontevedra 1.568
2007 A Coruña 176
2007 Lugo 70
2007 Ourense 83
2007 Pontevedra 1.778
2006 A Coruña 131
2006 Lugo 70
2006 Ourense 49
2006 Pontevedra 1.228
2005 A Coruña 58
2005 Lugo 38
2005 Ourense 30
2005 Pontevedra 662
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal por provincia en Galicia
. Datos do ano 2021.

Datos históricos