Contratos laborais a estranxeiros por xénero en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica os totais de traballadores estranxeiros por xénero contratados en Galicia.
Ano Xénero Nº de contratos
2021 Homes 43.659
2021 Mulleres 35.885
2020 Homes 34.600
2020 Mulleres 24.840
2019 Homes 45.622
2019 Mulleres 34.285
2018 Homes 38.675
2018 Mulleres 28.846
2017 Homes 32.068
2017 Mulleres 23.691
2016 Homes 27.534
2016 Mulleres 20.531
2015 Homes 26.114
2015 Mulleres 18.951
2014 Homes 23.949
2014 Mulleres 17.184
2013 Homes 23.126
2013 Mulleres 17.205
2012 Homes 24.730
2012 Mulleres 17.027
2011 Homes 29.452
2011 Mulleres 17.376
2010 Homes 33.552
2010 Mulleres 18.913
2009 Homes 36.403
2009 Mulleres 18.795
2008 Homes 44.720
2008 Mulleres 21.439
Contratos laborais a estranxeiros por xénero en Galicia
. Datos do ano 2021.

Datos históricos