Empresas estranxeiras inscritas no REA por nacionalidade

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Identifica como se distribúen por provincia de entrada as empresas que desprazan traballadores a Galicia
Ano País Provincia Nº de empresas
2021 Portugal A Coruña 27
2021 Portugal Lugo 7
2021 Portugal Ourense 6
2021 Portugal Pontevedra 58
2021 Outros A Coruña 0
2021 Outros Lugo 0
2021 Outros Ourense 0
2021 Outros Pontevedra 1
2020 Portugal A Coruña 12
2020 Portugal Lugo 5
2020 Portugal Ourense 8
2020 Portugal Pontevedra 27
2020 Outros A Coruña 7
2020 Outros Lugo 1
2020 Outros Ourense 0
2020 Outros Pontevedra 1
2019 Portugal A Coruña 13
2019 Portugal Lugo 5
2019 Portugal Ourense 7
2019 Portugal Pontevedra 31
2019 Outros A Coruña 20
2019 Outros Lugo 1
2019 Outros Ourense 0
2019 Outros Pontevedra 0
2018 Portugal A Coruña 10
2018 Portugal Lugo 7
2018 Portugal Ourense 7
2018 Portugal Pontevedra 20
2018 Outros A Coruña 4
2018 Outros Lugo 1
2018 Outros Ourense 6
2018 Outros Pontevedra 1
2017 Portugal A Coruña 7
2017 Portugal Lugo 1
2017 Portugal Ourense 7
2017 Portugal Pontevedra 14
2017 Outros A Coruña 6
2017 Outros Lugo 1
2017 Outros Ourense 0
2017 Outros Pontevedra 1
2016 Portugal A Coruña 19
2016 Portugal Lugo 1
2016 Portugal Ourense 11
2016 Portugal Pontevedra 12
2016 Outros A Coruña 1
2016 Outros Lugo 0
2016 Outros Ourense 0
2016 Outros Pontevedra 2
2015 Portugal A Coruña 20
2015 Portugal Lugo 3
2015 Portugal Ourense 14
2015 Portugal Pontevedra 27
2015 Outros A Coruña 2
2015 Outros Lugo 1
2015 Outros Ourense 0
2015 Outros Pontevedra 3
2014 Portugal A Coruña 11
2014 Portugal Lugo 4
2014 Portugal Ourense 9
2014 Portugal Pontevedra 24
2014 Outros A Coruña 0
2014 Outros Lugo 0
2014 Outros Ourense 0
2014 Outros Pontevedra 0
2013 Portugal A Coruña 9
2013 Portugal Lugo 3
2013 Portugal Ourense 9
2013 Portugal Pontevedra 24
2013 Outros A Coruña 0
2013 Outros Lugo 0
2013 Outros Ourense 0
2013 Outros Pontevedra 0
2012 Portugal A Coruña 13
2012 Portugal Lugo 1
2012 Portugal Ourense 8
2012 Portugal Pontevedra 31
2012 Alemaña A Coruña 1
2012 Alemaña Ourense 1
2012 Andorra Ourense 1
2012 Eslovenia A Coruña 1
2012 Francia Lugo 1
2012 Países Baixos Lugo 1
2012 Países Baixos Lugo 1
2012 Suiza Pontevedra 1
2011 Portugal A Coruña 21
2011 Portugal Lugo 7
2011 Portugal Ourense 9
2011 Portugal Pontevedra 31
2011 Outros Ourense 0
2011 Austria A Coruña 0
2011 Austria Lugo 2
2011 Austria Pontevedra 0
2010 Portugal A Coruña 21
2010 Portugal Lugo 4
2010 Portugal Ourense 6
2010 Portugal Pontevedra 37
2010 Alemaña A Coruña 2
2010 Dinamarca A Coruña 1
2010 Francia A Coruña 1
2010 Hungría A Coruña 2
2010 Irlanda A Coruña 1
2010 Italia A Coruña 2
2009 Portugal A Coruña 31
2009 Portugal Lugo 13
2009 Portugal Ourense 14
2009 Portugal Pontevedra 47
2009 Alemaña A Coruña 2
2009 Eslovenia A Coruña 1
2009 Francia A Coruña 1
2009 Países Baixos Lugo 1
2009 Polonia A Coruña 1
2009 Reino Unido Lugo 1
2009 Suecia Lugo 1
Empresas estranxeiras inscritas no REA por nacionalidade
. Datos do ano 2021.