Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores portugueses contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos once CNAE máis significativos.
Ano CNAE Nº de contratos
2021 Servizos de comidas e bebidas 1.150
2021 Transporte terrestre e por tubaxe 914
2021 Industria de alimentación 594
2021 Actividades de construción especializada 433
2021 Construcción de edificios 401
2021 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 393
2021 Servicios a edificios e actividades de xardinaría 356
2021 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 319
2021 Fabricación de vehículos a motor, remolques e semiremolques 318
2021 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 297
2020 Servizos de comidas e bebidas 902
2020 Transporte terrestre e por tubaxe 846
2020 Actividades de construción especializada 430
2020 Construción de edificios 397
2020 Comercio a retallo. agás vehículos de motor e motocicletas 352
2020 Agricultura. gandaría. caza e servizos relacionados con elas 332
2020 Industria de alimentación 480
2020 Comercio por xunto e intermediarios do comercio. salvo de vehículos de motor e motocicletas 297
2020 Servizos de aloxamento 147
2020 Enxeñaría civil 97
2019 Servizos de comidas e bebidas 2.002
2019 Transporte terrestre e por tubaxe 951
2019 Industria de alimentación 388
2019 Actividades de construción especializada 716
2019 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 404
2019 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 363
2019 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 472
2019 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 317
2019 Construción de edificios 515
2019 Servizos de aloxamento 296
2018 Servizos de comidas e bebidas 1.591
2018 Transporte terrestre e por tubaxe 877
2018 Industria de alimentación 617
2018 Actividades de construción especializada 624
2018 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 367
2018 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 324
2018 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 384
2018 Construción de edificios 659
2018 Servicios a edificios e actividades de xardinaría 250
2018 Servizos de aloxamento 302
2017 Servizos de comidas e bebidas 1.402
2017 Transporte terrestre e por tubaxe 770
2017 Industria de alimentación 559
2017 Actividades de construción especializada 516
2017 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 227
2017 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 226
2017 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 251
2017 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 223
2017 Construción de edificios 677
2017 Servizos de aloxamento 278
2016 Servizos de comidas e bebidas 1.384
2016 Transporte terrestre e por tubaxe 620
2016 Industria de alimentación 406
2016 Actividades de construción especializada 488
2016 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 274
2016 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 207
2016 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 251
2016 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 223
2016 Construción de edificios 630
2016 Servizos de aloxamento 292
2015 Servizos de comidas e bebidas 1.113
2015 Transporte terrestre e por tubaxe 561
2015 Industria de alimentación 330
2015 Actividades de construción especializada 752
2015 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 227
2015 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 250
2015 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 275
2015 Construción de edificios 785
2015 Pesca e acuicultura 192
2015 Servizos de aloxamento 249
2014 Servizos de comidas e bebidas 1.070
2014 Transporte terrestre e por tubaxe 603
2014 Industria de alimentación 218
2014 Actividades de construción especializada 771
2014 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 205
2014 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 216
2014 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 230
2014 Construción de edificios 987
2014 Enxeñaría civil 217
2014 Servizos de aloxamento 225
2013 Servizos de comidas e bebidas 1.003
2013 Transporte terrestre e por tubaxe 555
2013 Actividades de construción especializada 818
2013 Actividades relacionadas co emprego 339
2013 Actividades sanitarias 148
2013 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 204
2013 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 177
2013 Construción de edificios 1.258
2013 Enxeñaría civil 253
2013 Pesca e acuicultura 164
2013 Servizos de aloxamento 159
2012 Servizos de comidas e bebidas 890
2012 Transporte terrestre e por tubaxe 553
2012 Actividades de construción especializada 663
2012 Actividades relacionadas co emprego 407
2012 Actividades sanitarias 205
2012 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 237
2012 Construción de edificios 1.499
2012 Enxeñaría civil 396
2012 Pesca e acuicultura 191
2012 Servizos de aloxamento 205
2012 Servizos de aloxamento 0
2011 Servizos de comidas e bebidas 934
2011 Transporte terrestre e por tubaxe 803
2011 Actividades de construción especializada 879
2011 Actividades relacionadas co emprego 316
2011 Actividades sanitarias 219
2011 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 275
2011 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 218
2011 Construción de edificios 1.726
2011 Enxeñaría civil 514
2011 Pesca e acuicultura 239
2011 Servizos de aloxamento 213
2010 Servizos de comidas e bebidas 992
2010 Transporte terrestre e por tubaxe 966
2010 Actividades de construción especializada 1.352
2010 Actividades relacionadas co emprego 444
2010 Actividades sanitarias 238
2010 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 343
2010 Comercio por xunto e intermediario do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 229
2010 Construción de edificios 2.189
2010 Enxeñaría civil 618
2010 Pesca e acuicultura 301
2010 Servizos de aloxamento 221
2009 Servizos de comidas e bebidas 966
2009 Transporte terrestre e por tubaxe 837
2009 Actividades de construción especializada 1.559
2009 Actividades relacionadas co emprego 348
2009 Actividades sanitarias 269
2009 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 283
2009 Construcción 1.359
2009 Construción de edificios 2.626
2009 Enxeñaría civil 594
2009 Pesca e acuicultura 218
2009 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 219
Contratos laborais a traballadores portugueses por CNAE en Galicia
. Datos do ano 2021.

Datos históricos