Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis representativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano CAE Nº de persoas
2021 Industrias transformadoras 969
2021 Actividades administrativas e servizos de apoio 690
2021 Transportes, almacenamento e comunicacións 130
2021 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 98
2021 Construción 50
2021 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 46
2021 Transportes, almacenamento e comunicacións 40
2021 Actividades sanitarias e de apoio social 26
2021 Aloxamento, restauración e similares 23
2021 Educación 18
2020 Industrias transformadoras 1.053
2020 Actividades administrativas e servizos de apoio 610
2020 Transportes, almacenamento e comunicacións 216
2020 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 109
2020 Construción 94
2020 Actividades sanitarias e de apoio social 40
2020 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 31
2020 Aloxamento, restauración e similares 26
2020 Educación 19
2020 Actividades inmobiliarias e de alugueiro, servizos empresariais 15
2019 Industrias transformadoras 1.012
2019 Descoñecido 427
2019 Actividades administrativas e servizos de apoio 347
2019 Transportes e almacenaxe 194
2019 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 82
2019 Construción 44
2019 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 32
2019 Aloxamento, restauración e similares 24
2019 Actividades sanitarias e de apoio social 21
2019 Educación 14
2018 Industrias transformadoras 1.119
2018 Actividades administrativas e servizos de apoio 733
2018 Transportes e almacenaxe 513
2018 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 101
2018 Construción 97
2018 Actividades de saúde humana e apoio social 43
2018 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 41
2018 Aloxamento, restauración e similares 25
2018 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 18
2018 Outras actividades de servizos 18
2017 Actividades administrativas e servizos de apoio 688
2017 Industrias transformadoras 642
2017 Transportes e almacenaxe 437
2017 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 97
2017 Construción 82
2017 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 38
2017 Actividades de saúde humana e apoio social 28
2017 Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca 28
2017 Aloxamento, restauración e similares 25
2017 Outras actividades de servizos 18
2015 Industrias transformadoras 454
2015 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 77
2015 Transportes, almacenaxe e comunicacións 71
2015 Construción 63
2015 Actividades administrativas e servizos de apoio 44
2015 Actividades de saúde humana e apoio social 29
2015 Agricultura, produción animal, caza, silvicultura e pesca 25
2015 Saúde e acción social 18
2015 Aloxamento, restauración e similares 17
2015 Educación 15
2014 Industrias transformadoras 406
2014 Transportes, almacenaxe e comunicacións 98
2014 Actividades administrativas e servizos de apoio 79
2014 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 76
2014 Construción 44
2014 Actividades de saúde humana e apoio social 24
2014 Transporte e almacenaxe 24
2014 Aloxamento, restauración e similares 19
2014 Saúde e acción social 17
2014 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 14
2013 Industrias transformadoras 395
2013 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 96
2013 Transporte e almacenaxe 57
2013 Construción 50
2013 Actividades administrativas e servizos de apoio 50
2013 Actividades de saúde humana e apoio social 30
2013 Outras actividades de servizos 13
2013 Aloxamento, restauración e similares 12
2013 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 12
2013 Agricultura, produción animal, caza, flora e pesca 11
2012 Industrias transformadoras 302
2012 Transporte e almacenaxe 90
2012 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 57
2012 Construción 45
2012 Actividades administrativas e servizos de apoio 27
2012 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 17
2012 Saúde e acción social 16
2012 Actividades de saúde humana e apoio social 14
2012 Educación 8
2012 Aloxamento, restauración e similares 8
2011 Axentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte 104
2011 Fabricación doutros compoñentes e accesorios para vehículos automóbiles 93
2011 Actividades de empresas de traballo temporal 54
2011 Fabricación doutros artigos de plástico, n.e. 28
2011 Conxelación de produtos da pesca e da acuicultura 19
2011 Transportes de mercadorías por estrada 17
2011 Construción de embarcacións de recreo e deporte 16
2011 Actividades dos establecementos de saúde con internamento 15
2011 Fabricación de artigos de granito e rochas, n.e. 12
2011 Fabricación de rodamentos, engrenaxes e doutros sistemas de transmisión 11
2011 Construción de edificios (residenciais e non residenciais) 9
2010 Industrias transformadoras 225
2010 Actividades administrativas e servizos de apoio 96
2010 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 47
2010 Construción 30
2010 Transporte e almacenaxe 29
2010 Actividades de saúde humana e apoio social 11
2010 Saúde e acción social 9
2010 Outras actividades de servizos 9
2010 Educación 5
2010 Aloxamento, restauración e similares 5
2009 Industrias transformadoras 203
2009 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 45
2009 Construción 44
2009 Transporte e almacenaxe 32
2009 Actividades administrativas e servizos de apoio 25
2009 Outras actividades de servizos 11
2009 Industrias extractivas 9
2009 Actividades de saúde humana e apoio social 9
2009 Saúde e acción social 7
2009 Aloxamento, restauración e similares 6
Persoas físicas de nacionalidade española e residencia en España, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.