Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de afiliación e sexo, na Seguridade Social en Galicia (media anual)

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola Tesorería General de la Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que engade a perspectiva de xénero para cuantificar o número de persoas de nacionalidade portuguesa afiliadas á Seguridade Social, segundo o seu réxime de afiliación.
Ano Réxime de afiliación Xénero Nº de personas afiliadas
2021 Réxime xeral Mulleres 1.686
2021 Réxime xeral Homes 4.516
2021 Réxime do mar (allea) Mulleres 4
2021 Réxime do mar (allea) Homes 146
2021 TOTAL CONTA ALLEA Mulleres 1.690
2021 TOTAL CONTA ALLEA Homes 4.662
2021 Réxime autónomos (non SETA) Mulleres 346
2021 Réxime autónomos (non SETA) Homes 906
2021 Réxime autónomos (SETA) Mulleres 14
2021 Réxime autónomos (SETA) Homes 9
2021 Réxime do mar (propia) Mulleres 2
2021 Réxime do mar (propia) Homes 7
2021 TOTAL CONTA PROPIA Mulleres 362
2021 TOTAL CONTA PROPIA Homes 922
2020 Réxime xeral Mulleres 1621
2020 Réxime xeral Homes 4429
2020 Réxime do mar (allea) Mulleres 2
2020 Réxime do mar (allea) Homes 135
2020 TOTAL CONTA ALLEA Mulleres 1.623
2020 TOTAL CONTA ALLEA Homes 4.564
2020 Réxime autónomos (non SETA) Mulleres 342
2020 Réxime autónomos (non SETA) Homes 884
2020 Réxime autónomos (SETA) Mulleres 15
2020 Réxime autónomos (SETA) Homes 10
2020 Réxime do mar (propia) Mulleres 1
2020 Réxime do mar (propia) Homes 5
2020 TOTAL CONTA PROPIA Mulleres 358
2020 TOTAL CONTA PROPIA Homes 899
2019 Réxime xeral Mulleres 1.609
2019 Réxime xeral Homes 4.605
2019 Réxime do mar (allea) Mulleres 2
2019 Réxime do mar (allea) Homes 147
2019 TOTAL CONTA ALLEA Mulleres 1.611
2019 TOTAL CONTA ALLEA Homes 4.752
2019 Réxime autónomos (non SETA) Mulleres 341
2019 Réxime autónomos (non SETA) Homes 871
2019 Réxime autónomos (SETA) Mulleres 16
2019 Réxime autónomos (SETA) Homes 9
2019 Réxime do mar (propia) Mulleres 1
2019 Réxime do mar (propia) Homes 4
2019 TOTAL CONTA PROPIA Mulleres 358
2019 TOTAL CONTA PROPIA Homes 884
Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de afiliación e sexo, na Seguridade Social en Galicia (media anual)
. Datos do ano 2021.

Datos históricos