Poboación activa por xénero na rexión Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Trimestral
Entidade
Instituto Nacional de Estatística (INE)
País no que se orixinan os datos
Portugal
Identifica o número de persoas que forman parte da poboación activa no Norte de Portugal por xénero
Ano Trimestre Xénero Persoas activas
2021 I Homes 915.000
2021 II Homes 935.000
2021 III Homes 931.000
2021 IV Homes 940.000
2021 I Mulleres 887.000
2021 II Mulleres 900.000
2021 III Mulleres 912.000
2021 IV Mulleres 898.500
2020 I Homes 944.000
2020 II Homes 912.000
2020 III Homes 942.000
2020 IV Homes 945.000
2020 I Mulleres 901.000
2020 II Mulleres 867.000
2020 III Mulleres 910.000
2020 IV Mulleres 928.000
2019 I Homes 934.000
2019 II Homes 932.000
2019 III Homes 941.000
2019 IV Homes 937.000
2019 I Mulleres 900.000
2019 II Mulleres 903.000
2019 III Mulleres 896.000
2019 IV Mulleres 909.000
2018 I Homes 940.000
2018 II Homes 941.000
2018 III Homes 936.000
2018 IV Homes 934.000
2018 I Mulleres 888.000
2018 II Mulleres 905.000
2018 III Mulleres 902.000
2018 IV Mulleres 889.000
2017 I Homes 946.000
2017 II Homes 942.000
2017 III Homes 941.000
2017 IV Homes 942.000
2017 I Mulleres 881.000
2017 II Mulleres 895.000
2017 III Mulleres 893.000
2017 IV Mulleres 892.000
2016 I Homes 940.000
2016 II Homes 948.000
2016 III Homes 953.000
2016 IV Homes 947.000
2016 I Mulleres 862.000
2016 II Mulleres 859.000
2016 III Mulleres 869.000
2016 IV Mulleres 873.000
2015 I Homes 941.000
2015 II Homes 943.000
2015 III Homes 952.000
2015 IV Homes 953.000
2015 I Mulleres 878.000
2015 II Mulleres 882.000
2015 III Mulleres 872.000
2015 IV Mulleres 868.000
2014 I Homes 953.000
2014 II Homes 958.000
2014 III Homes 953.000
2014 IV Homes 945.000
2014 I Mulleres 881.000
2014 II Mulleres 886.000
2014 III Mulleres 887.000
2014 IV Mulleres 874.000
2013 I Homes 1.008.700
2013 II Homes 1.011.000
2013 III Homes 1.001.000
2013 IV Homes 1.004.200
2013 I Mulleres 908.200
2013 II Mulleres 907.700
2013 III Mulleres 901.000
2013 IV Mulleres 901.500
2012 I Homes 1.033.000
2012 II Homes 1.046.000
2012 III Homes 1.062.000
2012 IV Homes 1.039.000
2012 I Mulleres 932.000
2012 II Mulleres 931.000
2012 III Mulleres 924.000
2012 IV Mulleres 925.000
2011 I Homes 1.056.000
2011 II Homes 1.059.000
2011 III Homes 1.054.000
2011 IV Homes 1.049.000
2011 I Mulleres 934.000
2011 II Mulleres 929.000
2011 III Mulleres 919.000
2011 IV Mulleres 924.000
2010 I Homes 1.060.000
2010 II Homes 1.048.000
2010 III Homes 1.054.000
2010 IV Homes 1.054.000
2010 I Mulleres 926.000
2010 II Mulleres 933.000
2010 III Mulleres 934.000
2010 IV Mulleres 925.000
2009 I Homes 1.058.000
2009 II Homes 1.045.000
2009 III Homes 1.048.000
2009 IV Homes 1.051.000
2009 I Mulleres 925.000
2009 II Mulleres 915.000
2009 III Mulleres 914.000
2009 IV Mulleres 928.000
Poboación activa por xénero na rexión Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.

Datos históricos