Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de contratos a traballadores portugueses, residentes en Portugal, en Galicia por xénero
Ano Xénero Nº de contratos
2021 Home 560
2021 Muller 106
2020 Home 403
2020 Muller 108
2019 Home 642
2019 Muller 141
2018 Home 541
2018 Muller 81
2017 Home 443
2017 Muller 62
2016 Home 398
2016 Muller 45
2015 Home 627
2015 Muller 68
2014 Home 574
2014 Muller 102
2013 Home 746
2013 Muller 110
2012 Home 754
2012 Muller 90
2011 Home 114
2011 Muller 114
2010 Home 962
2010 Muller 94
2009 Home 1.350
2009 Muller 146
Contratos laborais a traballadores portugueses residentes en Portugal clasificados por xénero en Galicia
. Datos do ano 2021.