Traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia de destino en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Recolle o número de traballadores portugueses que traballan como desprazados (ata 12 meses fóra do territorio) en Galicia segundo a provincia
Ano Provincia Nº de traballadores
2022 A Coruña 1.166
2022 Lugo 83
2022 Ourense 177
2022 Pontevedra 2.119
2021 A Coruña 719
2021 Lugo 129
2021 Ourense 110
2021 Pontevedra 1.104
2020 A Coruña 701
2020 Lugo 78
2020 Ourense 192
2020 Pontevedra 1.165
2019 A Coruña 966
2019 Lugo 432
2019 Ourense 244
2019 Pontevedra 574
2018 A Coruña 695
2018 Lugo 128
2018 Ourense 331
2018 Pontevedra 335
2017 A Coruña 443
2017 Lugo 86
2017 Ourense 365
2017 Pontevedra 356
2016 A Coruña 188
2016 Lugo 20
2016 Ourense 72
2016 Pontevedra 214
2015 A Coruña 1.005
2015 Lugo 146
2015 Ourense 341
2015 Pontevedra 281
2014 A Coruña 166
2014 Lugo 81
2014 Ourense 111
2014 Pontevedra 282
2013 A Coruña 615
2013 Lugo 227
2013 Ourense 267
2013 Pontevedra 765
2012 A Coruña 997
2012 Lugo 304
2012 Ourense 557
2012 Pontevedra 1.235
2011 A Coruña 1.506
2011 Lugo 630
2011 Ourense 430
2011 Pontevedra 1.529
2010 A Coruña 2.655
2010 Lugo 910
2010 Ourense 396
2010 Pontevedra 2.534
2009 A Coruña 844
2009 Lugo 236
2009 Ourense 241
2009 Pontevedra 2.705
Traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia de destino en Galicia
. Datos do ano 2022.