Persoas físicas de nacionalidade española, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas, de nacionalidade española dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis significativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano CAE Nº de persoas
2021 Industrias transformadoras 1.202
2021 Actividades administrativas e dos servizos de apoio 733
2021 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 437
2021 Transporte, almacenaxe e comunicacións 256
2021 Construción 241
2021 Actividades da saúde humana e apoio social 229
2021 Aloxamento, restauración e similares 171
2021 Educación 156
2021 Actividades financieiras e de seguros 11
2021 Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas 8
2020 Industrias transformadoras 1.278
2020 Actividades administrativas e dos servizos de apoio 776
2020 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 392
2020 Actividades da saúde humana e apoio social 235
2020 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 234
2020 Transporte, almacenaxe e comunicacións 231
2020 Construción 204
2020 Aloxamento, restauración e similares 159
2020 Educación 148
2020 Actividades de información e comunicación 129
2019 Industrias transformadoras 1.180
2019 Descoñecido 823
2019 Actividades administrativas e servizos de apoio 350
2019 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 344
2019 Transportes e almacenaxe 294
2019 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 222
2019 Aloxamento, restauración e similares 160
2019 Actividades sanitarias e de apoio social 150
2019 Construción 128
2019 Educación 109
2018 Industrias transformadoras 1.322
2018 Actividades administrativas e servizos de apoio 881
2018 Transportes e almacenaxe 640
2018 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 421
2018 Construción 255
2018 Actividades sanitarias e de apoio social 221
2018 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 216
2018 Aloxamento, restauración e similares 170
2018 Educación 119
2018 Actividades da información e de comunicación 82
2017 Industrias transformadoras 834
2017 Actividades administrativas e servizos de apoio 819
2017 Actividades de saúde humana e apoio social 753
2017 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 373
2017 Construción 220
2017 Actividades de consultaría, científicas, técnicas e similares 188
2017 Aloxamento, restauración e similares 147
2017 Educación 106
2017 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 62
2017 Outras actividades de servizos 56
2015 Industrias transformadoras 617
2015 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 283
2015 Actividades de saúde humana e apoio social 202
2015 Construción 164
2015 Transportes, almacenaxe e comunicacións 124
2015 Actividades administrativas e servizos de apoio 115
2015 Educación 105
2015 Aloxamento, restauración e similares 96
2015 Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas 26
2015 Actividades financieiras e de seguros 15
2014 Construción 153
2014 Actividades administrativas e servizos de apoio 151
2014 Actividades de saúde humana e apoio social 149
2014 Actividades inmobiliarias, alugueres e servizos prestados ás empresas 135
2014 Transportes, almacenaxe e comunicacións 119
2014 Actividades financieiras e de seguros 111
2014 Aloxamento, restauración e similares 108
2014 Educación 94
2014 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 87
2014 Industrias transformadoras 84
2013 Industrias transformadoras 540
2013 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 276
2013 Actividades de saúde humana e apoio social 211
2013 Construción 168
2013 Transportes e almacenaxe 124
2013 Educación 104
2013 Actividades administrativas e servizos de apoio 93
2013 Aloxamento, restauración e similares 78
2013 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 73
2013 Outras actividades de servizos 45
2012 Industrias transformadoras 421
2012 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 251
2012 Actividades de saúde humana e apoio social 209
2012 Construción 192
2012 Transportes e almacenaxe 132
2012 Educación 104
2012 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 72
2012 Aloxamento, restauración e similares 67
2012 Actividades administrativas e servizos de apoio 60
2012 Outras actividades de servizos 39
2011 Industrias transformadoras 397
2011 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 266
2011 Actividades de saúde humana e apoio social 228
2011 Construción 163
2011 Actividades administrativas e servizos de apoio 129
2011 Educación 102
2011 Aloxamento, restauración e similares 70
2011 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 67
2011 Transportes e almacenaxe 44
2011 Outras actividades de servizos 32
2010 Industrias transformadoras 360
2010 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 258
2010 Actividades de saúde humana e apoio social 207
2010 Actividades administrativas e servizos de apoio 132
2010 Construción 113
2010 Educación 97
2010 Transportes e almacenaxe 94
2010 Aloxamento, restauración e similares 84
2010 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 52
2010 Outras actividades de servizos 44
2009 Industrias transformadoras 356
2009 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 230
2009 Actividades de saúde humana e apoio social 172
2009 Construción 128
2009 Actividades administrativas e servizos de apoio 90
2009 Educación 81
2009 Transportes e almacenaxe 66
2009 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 60
2009 Aloxamento, restauración e similares 53
2009 Outras actividades de servizos 39
Persoas físicas de nacionalidade española, por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.

Datos históricos