Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir dos datos proporcionados polo Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira dos dez CAE (clasificación portuguesa das actividades económicas) máis significativos, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal. Elaboración propia a partir dos datos subministrados por o Ministerio de Trabalho e da Solidariedade Social.
Ano CAE Nº de residentes estranxeiros
2021 Construción 16.577
2021 Actividades administrativas e dos servizos de apoio 15.698
2021 Industrias transformadoras 12.307
2021 Aloxamento, restauración e similares 10.798
2021 Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 9.411
2021 Transportes, almacenamento e comunicacións 4.554
2021 Actividades de información e de comunicación 3.785
2021 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 3.132
2021 Actividades de saúde humana e apoio social 2.335
2021 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 2.301
2020 Construción 12.435
2020 Actividades administrativas e dos servizos de apoio 12.373
2020 Aloxamento, restauración e similares 10.800
2020 Industrias transformadoras 10.129
2020 Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 8.416
2020 Transportes, almacenamento e comunicacións 3.594
2020 Actividades de información e de comunicación 2.811
2020 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 2.423
2020 Actividades de saúde humana e apoio social 1.989
2020 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 1.926
2019 Aloxamento, restauración e similares 9.323
2019 Actividades administrativas e de servizos de apoio 8.472
2019 Industrias transformadoras 7.558
2019 Construción 7.553
2019 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas 6.816
2019 Transportes e almacenamento 3.249
2019 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 2.038
2019 Actividades de información e de comunicación 1.950
2019 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 1.661
2019 Actividades de saúde humana e apoio social 1.299
2018 Aloxamento, restauración e similares 7.031
2018 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas 6.509
2018 Actividades administrativas e de servizos auxiliares 6.314
2018 Industrias transformadoras 5.889
2018 Construción 4.567
2018 Transportes, almacenaxe 2.628
2018 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 1.646
2018 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 1.493
2018 Actividades de información e de comunicación 1.382
2018 Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca 1.056
2017 Industrias transformadoras 5.110
2017 Comercio por xunto e ao retallo, reparación de vehículos de motor e motocicletas 5.670
2017 Aloxamento, restauración e similares 4.512
2017 Actividades administrativas e de servizos auxiliares 4.124
2017 Construción 3.080
2017 Transportes, almacenaxe e comunicacións 2.558
2017 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 1.212
2017 Actividades artísticas, de espectáculos, deportivas e recreativas 1.137
2017 Actividades de saúde humana e apoio social 999
2017 Agricultura, produción animal, caza, forestal e pesca 832
2015 Industrias transformadoras 8.113
2015 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 6.609
2015 Actividades administrativas e servizos de apoio 3.982
2015 Construción 3.088
2015 Actividades de saúde humana e apoio social 1.472
2015 Transportes, almacenaxe e comunicacións 1.311
2015 Aloxamento, restauración e similares 1.139
2015 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 1.006
2015 Educación 823
2015 Actividades artísticas de espectáculos, deportivas e recreativas 743
2014 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 3.074
2014 Industrias transformadoras 2.684
2014 Aloxamento, restauración e similares 2.353
2014 Construción 2.284
2014 Actividades administrativas e servizos de apoio 2.257
2014 Transportes, almacenaxe e comunicacións 1.253
2014 Actividades de saúde humana e apoio social 649
2014 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 620
2014 Actividades artísticas de espectáculos, deportivas e recreativas 578
2014 Educación 567
2013 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 3.532
2013 Industrias transformadoras 2.774
2013 Aloxamento, restauración e similares 2.482
2013 Construción 2.471
2013 Actividades administrativas e servizos de apoio 2.014
2013 Transportes e almacenaxe 1.105
2013 Actividades de saúde humana e apoio social 674
2013 Educación 674
2013 Agricultura, produción animal, caza, flora e pesca 610
2013 Outras actividades de servizos 569
2012 Comercio por xunto e a retallo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 3.307
2012 Construción 31.229
2012 Industrias transformadoras 2.817
2012 Aloxamento, restauración e similares 2.630
2012 Actividades administrativas e servizos de apoio 1.776
2012 Transportes e almacenaxe 883
2012 Actividades de saúde humana e apoio social 670
2012 Educación 627
2012 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 569
2012 Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico 539
2011 Construción de edificios (residenciais e non residenciais) 2.539
2011 Restaurantes tipo tradicional 1.250
2011 Transporte de mercadorías por estrada 819
2011 Actividades das empresas de traballo temporal 776
2011 Actividades de limpeza xeral en edificios 767
2011 Axentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte 662
2011 Construción doutras obras de enxeñería civi, n.e. 487
2011 Restaurantes, n.e. (inclúe actividades de restauración en medios móbiles) 470
2011 Outras actividades de limpeza, n.e. 444
2011 Cafés 427
2010 Construción 5.298
2010 Industrias transformadoras 3.690
2010 Aloxamento, restauración e similares 3.670
2010 Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico 3.651
2010 Actividades administrativas e servizos de apoio 3.262
2010 Transportes e almacenaxe 1.152
2010 Transporte e almacenaxe y comunicaciones 812
2010 Actividades de saúde humana e apoio social 729
2010 Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos e de bens de uso persoal e doméstico 676
2010 Educación 659
2009 Construción 7.169
2009 Actividades administrativas e servizos de apoio 5.611
2009 Industrias transformadoras 4.013
2009 Comercio por xunto e polo miúdo, reparación de vehículos automóbiles e motocicletas 4.010
2009 Aloxamento, restauración e similares 3.828
2009 Transportes e almacenaxe 1.132
2009 Actividades de saúde humana e apoio social 772
2009 Educación 714
2009 Outras actividades de servizos 680
2009 Actividades de consultoría, científicas, técnicas e similares 636
Persoas físicas, de nacionalidade estranxeira por CAE, con remuneracións declaradas na rexión Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.