Contratos laborais a traballadores portugueses por provincia en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Permite avaliar a distribución de contratos a traballadores portugueses en Galicia en función da provincia
Ano Provincia Nº de contratos
2021 A Coruña 2.038
2021 Lugo 941
2021 Ourense 1.890
2021 Pontevedra 3.540
2020 A Coruña 1.829
2020 Lugo 855
2020 Ourense 1.495
2020 Pontevedra 2.934
2019 A Coruña 2.604
2019 Lugo 1.129
2019 Ourense 1.917
2019 Pontevedra 4.040
2018 A Coruña 2.245
2018 Lugo 1.041
2018 Ourense 1.785
2018 Pontevedra 4.018
2017 A Coruña 2.018
2017 Lugo 1.036
2017 Ourense 1.557
2017 Pontevedra 3.259
2016 A Coruña 1.872
2016 Lugo 922
2016 Ourense 1.326
2016 Pontevedra 3.051
2015 A Coruña 1.952
2015 Lugo 807
2015 Ourense 1.310
2015 Pontevedra 3.117
2014 A Coruña 1.766
2014 Lugo 792
2014 Ourense 1.281
2014 Pontevedra 3.062
2013 A Coruña 1.693
2013 Lugo 766
2013 Ourense 1.189
2013 Pontevedra 3.282
2012 A Coruña 1.749
2012 Lugo 789
2012 Ourense 1.176
2012 Pontevedra 3.515
2011 A Coruña 1.925
2011 Lugo 823
2011 Ourense 1.405
2011 Pontevedra 4.445
2010 A Coruña 2.668
2010 Lugo 1.001
2010 Ourense 1.853
2010 Pontevedra 4.903
2009 A Coruña 3.123
2009 Lugo 1.313
2009 Ourense 2.127
2009 Pontevedra 6.593
2008 A Coruña 4.752
2008 Lugo 1.859
2008 Ourense 2.631
2008 Pontevedra 9.457
2007 A Coruña 5.272
2007 Lugo 1.816
2007 Ourense 2.849
2007 Pontevedra 10.707
2006 A Coruña 4.313
2006 Lugo 1.478
2006 Ourense 2.308
2006 Pontevedra 8.526
2005 A Coruña 2.348
2005 Lugo 975
2005 Ourense 1.673
2005 Pontevedra 6.677
2004 A Coruña 1.602
2004 Lugo 746
2004 Ourense 1.373
2004 Pontevedra 5.043
2003 A Coruña 895
2003 Lugo 636
2003 Ourense 108
2003 Pontevedra 3.151
2002 A Coruña 659
2002 Lugo 510
2002 Ourense 911
2002 Pontevedra 2.230
Contratos laborais a traballadores portugueses por provincia en Galicia
. Datos do ano 2021.

Datos históricos