Taxa de paro estranxeiro por xénero en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Trimestral
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España. Estadística do Padrón Contínuo
País no que se orixinan os datos
España
Identifica a porcentaxe de estranxeiros desempregados en Galicia por xénero
Ano Trimestre Xénero Porcentaxe
2021 I Mulleres 41,20%
2021 II Mulleres 34,88%
2021 III Mulleres 27,45%
2021 IV Mulleres 33,75%
2021 I Homes 26,05%
2021 II Homes 19,37%
2021 III Homes 14,54%
2021 IV Homes 18,38%
2021 I Total 33,09%
2021 II Total 27,76%
2021 III Total 21,30%
2021 IV Total 25,94%
2020 I Mulleres 28,19%
2020 II Mulleres 25,51%
2020 III Mulleres 28,04%
2020 IV Mulleres 32,65%
2020 I Homes 21,63%
2020 II Homes 20,73%
2020 III Homes 16,99%
2020 IV Homes 22,64%
2020 I Total 24,82%
2020 II Total 23,22%
2020 III Total 22,54%
2020 IV Total 27,78%
2019 I Mulleres 28,90%
2019 II Mulleres 29,54%
2019 III Mulleres 32,80%
2019 IV Mulleres 29,50%
2019 I Homes 16,32%
2019 II Homes 13,70%
2019 III Homes 17,54%
2019 IV Homes 21,18%
2019 I Total 23,20%
2019 II Total 21,89%
2019 III Total 24,93%
2019 IV Total 25,32%
2018 I Mulleres 40,75%
2018 II Mulleres 41,75%
2018 III Mulleres 29,81%
2018 IV Mulleres 30,35%
2018 I Homes 18,00%
2018 II Homes 21,96%
2018 III Homes 23,66%
2018 IV Homes 16,81%
2018 I Total 29,85%
2018 II Total 32,90%
2018 III Total 26,83%
2018 IV Total 23,58%
2017 I Mulleres 31,85%
2017 II Mulleres 34,01%
2017 III Mulleres 32,91%
2017 IV Mulleres 26,27%
2017 I Total 30,85%
2017 II Total 30,81%
2017 III Total 28,17%
2017 IV Total 23,62%
2017 I Homes 29,83%
2017 II Homes 27,54%
2017 III Homes 23,23%
2017 IV Homes 21,19%
2016 I Mulleres 33,03%
2016 II Mulleres 36,80%
2016 III Mulleres 33,58%
2016 IV Mulleres 38,99%
2016 I Homes 29,52%
2016 II Homes 34,63%
2016 III Homes 30,43%
2016 IV Homes 31,20%
2016 I Total 31,39%
2016 II Total 35,76%
2016 III Total 32,14%
2016 IV Total 35,13%
2015 I Mulleres 34,79%
2015 II Mulleres 32,24%
2015 III Mulleres 31,60%
2015 IV Mulleres 29,30%
2015 I Homes 30,47%
2015 II Homes 23,74%
2015 III Homes 24,90%
2015 IV Homes 23,42%
2015 I Total 32,48%
2015 II Total 28,02%
2015 III Total 28,28%
2015 IV Total 26,64%
2014 I Mulleres 37,10%
2014 II Mulleres 39,40%
2014 III Mulleres 38,80%
2014 IV Mulleres 39,90%
2014 I Homes 31,30%
2014 II Homes 27,70%
2014 III Homes 31,20%
2014 IV Homes 35,00%
2014 I Total 34,30%
2014 II Total 33,40%
2014 III Total 34,70%
2014 IV Total 37,20%
2013 I Mulleres 38,10%
2013 II Mulleres 38,40%
2013 III Mulleres 37,00%
2013 IV Mulleres 41,30%
2013 I Homes 35,90%
2013 II Homes 30,30%
2013 III Homes 33,80%
2013 IV Homes 35,30%
2013 I Total 37,00%
2013 II Total 34,50%
2013 III Total 35,50%
2013 IV Total 38,50%
2012 I Mulleres 38,20%
2012 II Mulleres 33,20%
2012 III Mulleres 35,00%
2012 IV Mulleres 38,10%
2012 I Homes 35,80%
2012 II Homes 41,50%
2012 III Homes 39,90%
2012 IV Homes 36,60%
2012 I Total 36,90%
2012 II Total 37,40%
2012 III Total 37,30%
2012 IV Total 37,40%
2011 I Mulleres 35,40%
2011 II Mulleres 37,80%
2011 III Mulleres 39,20%
2011 IV Mulleres 34,60%
2011 I Homes 36,20%
2011 II Homes 30,40%
2011 III Homes 35,60%
2011 IV Homes 38,40%
2011 I Total 35,80%
2011 II Total 34,20%
2011 III Total 37,30%
2011 IV Total 36,70%
2010 I Mulleres 21,60%
2010 II Mulleres 29,30%
2010 III Mulleres 20,50%
2010 IV Mulleres 31,50%
2010 I Homes 21,10%
2010 II Homes 24,40%
2010 III Homes 23,60%
2010 IV Homes 24,40%
2010 I Total 21,03%
2010 II Total 26,80%
2010 III Total 22,10%
2010 IV Total 27,90%
2009 I Mulleres 20,40%
2009 II Mulleres 27,70%
2009 III Mulleres 20,40%
2009 IV Mulleres 16,60%
2009 I Homes 14,50%
2009 II Homes 13,20%
2009 III Homes 26,90%
2009 IV Homes 21,00%
2009 I Total 17,40%
2009 II Total 20,20%
2009 III Total 23,90%
2009 IV Total 18,90%
Taxa de paro estranxeiro por xénero en Galicia
. Datos do ano 2021.

Datos históricos