Media de traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia en cada comunicación en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
Portugal
Indicador que calcula o número medio de traballadores de empresas portuguesas desprazados, en cada comunicación, no marco da realización dunha prestación de servicios en Galicia,identificando a provincia de destino.
Ano Provincia Media traballadores desprazados
2021 A Coruña 2.3
2021 Lugo 3.33
2021 Ourense 2.23
2021 Pontevedra 1.93
2020 A Coruña 2.48
2020 Lugo 2.73
2020 Ourense 2.69
2020 Pontevedra 3.02
2019 A Coruña 3,30
2019 Lugo 2,80
2019 Ourense 2,70
2019 Pontevedra 2,60
2018 A Coruña 2,50
2018 Lugo 3,70
2018 Ourense 2,40
2018 Pontevedra 2,30
2017 A Coruña 2,70
2017 Lugo 2,00
2017 Ourense 2,50
2017 Pontevedra 2,10
2016 A Coruña 2,60
2016 Lugo 3,50
2016 Ourense 2,90
2016 Pontevedra 3,10
2015 A Coruña 3,30
2015 Lugo 3,10
2015 Ourense 2,50
2015 Pontevedra 3,10
2014 A Coruña 4,70
2014 Lugo 2,20
2014 Ourense 2,60
2014 Pontevedra 3,00
2013 A Coruña 4,10
2013 Lugo 3,00
2013 Ourense 2,80
2013 Pontevedra 3,20
2012 A Coruña 4,00
2012 Lugo 2,70
2012 Ourense 2,70
2012 Pontevedra 3,00
2011 A Coruña 4,30
2011 Lugo 3,90
2011 Ourense 4,10
2011 Pontevedra 3,50
2010 A Coruña 4,10
2010 Lugo 3,40
2010 Ourense 3,70
2010 Pontevedra 3,50
2009 A Coruña 4,70
2009 Lugo 3,00
2009 Ourense 3,00
2009 Pontevedra 5,40
Media de traballadores de empresas portuguesas desprazados por provincia en cada comunicación en Galicia
. Datos do ano 2021.