Sectores de actividade con maior número de cidadás de nacionalidade portuguesa afiliadas na Seguridade Social en Galicia (media anual)

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola Tesorería General de la Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que amosa os sectores de actividade con maior presencia de mulleres de nacionalidade portuguesa afiliadas á Seguridade Social, cuantificando a media anual de afiliación.
Ano Sector de actividade Mulleres de nacionalidade portuguesa
2021 Hostalaría 492
2021 Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 340
2021 Actividades sanitarias e de servizos sociais 332
2021 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 252
2021 Industria manufactureira 224
2021 Actividades administrativas e servicios auxiliares 199
2020 Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 331
2020 Actividades sanitarias e de servizos sociais 294
2020 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 251
2020 Industria manufactureira 215
2020 Actividades administrativas e servizos auxiliares 175
2020 Resto de actividades 535
2019 Hostalaría 565
2019 Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 332
2019 Actividades sanitarias e de servicio social 225
2019 Industria manufacturera 209
2019 Actividades administrativas e servicios auxiliares 171
2019 Resto de actividades 438
Sectores de actividade con maior número de cidadás de nacionalidade portuguesa afiliadas na Seguridade Social en Galicia (media anual)
. Datos do ano 2021.