Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores estranxeiros contratados en Galicia por CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). Datos dos once CNAE máis significativos por división.
Ano CNAE (división) Nº de contratos
2021 Servizos de comidas e bebidas 14.931
2021 Industria da alimentación 6.116
2021 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 4.738
2021 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 4.623
2021 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 4.172
2021 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 3.847
2021 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 3.434
2021 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 3.031
2021 Actividades de construción especializada 2843
2021 Transporte terrestre e por tubaxe 2619
2020 Servizos de comidas e bebidas 10.306
2020 Industria da alimentación 4.959
2020 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 4.082
2020 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 3.202
2020 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 2.958
2020 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 2.591
2020 Actividades de construción especializada 2.320
2020 Educación 1.049
2020 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 701
2020 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 392
2019 Servicios de comidas e bebidas 20.833
2019 Industria da alimentación 4.340
2019 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 4.129
2019 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 3.848
2019 Servizos de aloxamento 3.417
2019 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 3.382
2019 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 3.341
2019 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 3.269
2019 Actividades de construción especializada 2.690
2019 Pesca e acuicultura 2.629
2018 Servicios de comidas e bebidas 17.429
2018 Almacenamento e actividades conexas ao transporte 3.696
2018 Industria da alimentación 3.489
2018 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 3.237
2018 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.997
2018 Servizos de aloxamento 2.906
2018 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 2.745
2018 Pesca e acuicultura 2.565
2018 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.531
2018 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 2.366
2017 Servizos de comidas e bebidas 15.559
2017 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.412
2017 Pesca e acuicultura 2.476
2017 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.275
2017 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.187
2017 Servizos de aloxamento 2.288
2017 Industria da alimentación 2.256
2017 Actividades de construción especializada 1.738
2017 Transporte terrestre e por tubaxe 1.670
2017 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 2.358
2016 Servizos de comidas e bebidas 13.718
2016 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.310
2016 Pesca e acuicultura 2.295
2016 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.274
2016 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.183
2016 Servizos de aloxamento 2.003
2016 Industria da alimentación 1.761
2016 Actividades de construción especializada 1.697
2016 Agricultura, gandaría, caza e servicios relacionados con elas 1.667
2016 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 1.644
2016 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.601
2015 Servizos de comidas e bebidas 11.889
2015 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.369
2015 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.126
2015 Pesca e acuicultura 2.063
2015 Actividades de construción especializada 2.053
2015 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.967
2015 Servizos de aloxamento 1.812
2015 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.742
2015 Construción de edificios 1.598
2015 Industria da alimentación 1.542
2015 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 1.348
2014 Servizos de comidas e bebidas 10.869
2014 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.506
2014 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.081
2014 Pesca e acuicultura 2.065
2014 Actividades de construción especializada 1.956
2014 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.604
2014 Construción de edificios 1.697
2014 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.624
2014 Servizos de aloxamento 1.406
2014 Industria da alimentación 1.244
2014 Transporte terrestre e tubaxe 1.191
2013 Servizos de comidas e bebidas 10.022
2013 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 2.772
2013 Actividades relacionadas co emprego 2.341
2013 Pesca e acuicultura 2.273
2013 Actividades de construción especializada 2.062
2013 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.011
2013 Construción de edificios 1.958
2013 Servizos de aloxamento 1.276
2013 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.177
2013 Educación 1.140
2013 Transporte terrestre e tubaxe 1.076
2012 Servizos de comidas e bebidas 10.210
2012 Actividades relacionadas co emprego 3.133
2012 Pesca e acuicultura 2.351
2012 Construción de edificios 2.336
2012 Actividades de construción especializada 2.171
2012 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.079
2012 Servizos de aloxamento 1.438
2012 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.330
2012 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 1.304
2012 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.154
2012 Transporte terrestre e tubaxe 1.143
2011 Servizos de comidas e bebidas 10.738
2011 Actividades relacionadas co emprego 3.343
2011 Construción de edificios 3.044
2011 Actividades de construción especializada 2.746
2011 Pesca e acuicultura 2.706
2011 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.560
2011 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 1.545
2011 Transporte terrestre e tubaxe 1.516
2011 Servizos de aloxamento 1.470
2011 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.440
2011 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.424
2010 Servizos de comidas e bebidas 10.702
2010 Actividades relacionadas co emprego 4.372
2010 Construción de edificios 4.268
2010 Actividades de construción especializada 3.922
2010 Pesca e acuicultura 2.699
2010 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.641
2010 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 1.855
2010 Transporte terrestre e tubaxe 1.791
2010 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 1.822
2010 Servizos de aloxamento 1.723
2010 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 1.447
2009 Servizos de comidas e bebidas 9.347
2009 Construción de edificios 4.661
2009 Actividades de construción especializada 3.853
2009 Actividades relacionadas co emprego 3.260
2009 Pesca e acuicultura 2.278
2009 Construción 2.261
2009 Comercio a retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2.116
2009 Servizos de aloxamento 1.678
2009 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 1.607
2009 Transporte terrestre e tubaxe 1.535
2009 Hostalaría 1.441
Contratos laborais a estranxeiros por CNAE en Galicia
. Datos do ano 2021.