Contratos laborais a estranxeiros por provincia en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Indica o número de traballadores estranxeiros contratados en Galicia por provincia
Ano Provincia Nº de contratos
2021 A Coruña 30.522
2021 Lugo 11.884
2021 Ourense 8.158
2021 Pontevedra 28.980
2020 A Coruña 21.818
2020 Lugo 9.403
2020 Ourense 6.002
2020 Pontevedra 22.217
2019 A Coruña 30.824
2019 Lugo 12.735
2019 Ourense 7.415
2019 Pontevedra 28.913
2018 A Coruña 26.013
2018 Lugo 10.696
2018 Ourense 6.400
2018 Pontevedra 24.412
2017 A Coruña 20.788
2017 Lugo 10.114
2017 Ourense 5.583
2017 Pontevedra 19.271
2016 A Coruña 18.066
2016 Lugo 8.601
2016 Ourense 4.674
2016 Pontevedra 16.724
2015 A Coruña 16.975
2015 Lugo 7.629
2015 Ourense 4.572
2015 Pontevedra 15.889
2014 A Coruña 15.807
2014 Lugo 6.681
2014 Ourense 4.262
2014 Pontevedra 14.383
2013 A Coruña 15.640
2013 Lugo 6.285
2013 Ourense 4.087
2013 Pontevedra 14.319
2012 A Coruña 16.099
2012 Lugo 6.258
2012 Ourense 4.125
2012 Pontevedra 15.275
2011 A Coruña 17.737
2011 Lugo 6.997
2011 Ourense 4.457
2011 Pontevedra 17.637
2010 A Coruña 20.212
2010 Lugo 7.824
2010 Ourense 5.037
2010 Pontevedra 19.392
2009 A Coruña 20.077
2009 Lugo 8.569
2009 Ourense 5.279
2009 Pontevedra 21.273
Contratos laborais a estranxeiros por provincia en Galicia
. Datos do ano 2021.