Empresas estranxeiras que se inscribiron no “Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.”

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos do Instituto dos Mercados Públicos, do Inmobiliario e da Construção, I.P. (IMPIC, I.P.)
País no que se orixinan os datos
Portugal
En virtude da Lei nº 41/2015 portuguesa as empresas estranxeiras que vaian desenvolver actividades de construción en Portugal teñen a obriga de se inscribir no rexistro do IMPIC ou comunicar a súa actividade a este Instituto.
Este indicador e o resultado de sumar por unha banda o número de empresas estranxeiras que realizan unha comunicación ao IMPIC para a realización de obras particulares e por outra as empresas estranxeiras que solicitan autorización ao IMPIC tanto para a realización de obra particular como de obra pública en virtude da ley citada anteriormente.
Ano País Nº de empresas
2021 Resto de España 204
2021 Galicia 41
2021 Outros 30
2020 Resto de España 155
2020 Galicia 66
2020 Outros 42
2019 Resto de España 236
2019 Galicia 103
2019 Outros 85
2018 Resto de España 166
2018 Galicia 78
2018 Outros 49
2017 Resto de España 148
2017 Galicia 84
2017 Outros 28
2016 Resto de España 70
2016 Galicia 19
2016 Outros 14
2015 Resto de España 10
2015 Galicia 2
2015 Outros 10
Empresas estranxeiras que se inscribiron no “Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.”
. Datos do ano 2021.

Datos históricos