Número de empresas estranxeiras inscritas no REA por provincia de destino

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria (Galicia)
País no que se orixinan os datos
España
Identifica as empresas estranxeiras que desprazan traballadores para unha prestación de servizos trasnacional segundo a provincia de destino
Ano Provincia Nº de empresas
2021 A Coruña 27
2021 Lugo 7
2021 Ourense 6
2021 Pontevedra 59
2020 A Coruña 19
2020 Lugo 6
2020 Ourense 8
2020 Pontevedra 28
2019 A Coruña 33
2019 Lugo 6
2019 Ourense 7
2019 Pontevedra 31
2018 A Coruña 14
2018 Lugo 8
2018 Ourense 13
2018 Pontevedra 20
2017 A Coruña 13
2017 Lugo 2
2017 Ourense 7
2017 Pontevedra 15
2016 A Coruña 20
2016 Lugo 1
2016 Ourense 11
2016 Pontevedra 14
2015 A Coruña 22
2015 Lugo 4
2015 Ourense 14
2015 Pontevedra 30
2014 A Coruña 11
2014 Lugo 4
2014 Ourense 9
2014 Pontevedra 24
2013 A Coruña 9
2013 Lugo 3
2013 Ourense 9
2013 Pontevedra 24
2012 A Coruña 15
2012 Lugo 3
2012 Ourense 10
2012 Pontevedra 32
2011 A Coruña 21
2011 Lugo 9
2011 Ourense 9
2011 Pontevedra 31
2010 A Coruña 30
2010 Lugo 4
2010 Ourense 6
2010 Pontevedra 37
2009 A Coruña 36
2009 Lugo 16
2009 Ourense 14
2009 Pontevedra 47
2008 A Coruña 31
2008 Lugo 10
2008 Ourense 12
2008 Pontevedra 65
Número de empresas estranxeiras inscritas no REA por provincia de destino
. Datos do ano 2021.

Datos históricos