Empresas galegas que se inscribiron no "Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I.P."

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Elaboración propia a partir de datos do Instituto dos Mercados Públicos, do Inmobiliario e da Construção, I.P. (IMPIC, I.P.)
País no que se orixinan os datos
Portugal
En virtude da Lei nº 41/2015 portuguesa as empresas estranxeiras que vaian desenvolver actividades de construción en Portugal teñen a obriga de se inscribir no rexistro do IMPIC ou comunicar a súa actividade a este Instituto.
Este indicador e o resultado de sumar por unha banda o número de empresas galegas que realizan unha comunicación ao IMPIC para a realización de obras particulares e por outra as empresas que solicitan autorización ao IMPIC tanto para a realización de obra particular como de obra pública en virtude da ley citada anteriormente
Ano Provincia Nº de empresas
2021 A Coruña 25
2021 Lugo 2
2021 Ourense 3
2021 Pontevedra 11
2020 A Coruña 31
2020 Lugo 6
2020 Ourense 3
2020 Pontevedra 26
2019 A Coruña 41
2019 Lugo 2
2019 Ourense 2
2019 Pontevedra 58
2018 A Coruña 40
2018 Lugo 1
2018 Ourense 8
2018 Pontevedra 29
2017 A Coruña 47
2017 Lugo 1
2017 Ourense 3
2017 Pontevedra 33
2016 A Coruña 14
2016 Lugo 1
2016 Ourense 0
2016 Pontevedra 4
2015 A Coruña 0
2015 Lugo 1
2015 Ourense 0
2015 Pontevedra 1
Empresas galegas que se inscribiron no "Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I.P."
. Datos do ano 2021.

Datos históricos