Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que cuantifica as empresas portuguesas que desprazan traballadores para unha prestación de servizos en Galicia, por provincia de destino.
Ano Provincia Nº de empresas
2019 A Coruña 290
2019 Lugo 154
2019 Ourense 89
2019 Pontevedra 219
Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia
. Datos do ano 2019.