Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria, Comunicacións de desprazamentos vía e-TRADES
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que cuantifica as empresas portuguesas que desprazan traballadores para unha prestación de servizos en Galicia, por provincia de destino.
Ano Provincia Nº de empresas
2021 A Coruña 285
2021 Lugo 38
2021 Ourense 47
2021 Pontevedra 576
2020 A Coruña 252
2020 Lugo 32
2020 Ourense 70
2020 Pontevedra 370
2019 A Coruña 290
2019 Lugo 154
2019 Ourense 89
2019 Pontevedra 219
Número de desprazamentos de empresas portuguesas a Galicia, por provincia
. Datos do ano 2021.