Cidadáns portugueses con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor por Comunidade Autónoma

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que cuantifica o número de residentes portugueses segundo o seu xénero en cada Comunidade Autónoma, e o seu peso sobre o total de cidadáns portugueses residentes en España.
Ano Comunidade Autónoma Homes Mulleres Nº de cidadáns Porcentaxe
2020 Comunidade de Madrid 15.857 12.731 28.588 16,17%
2020 Cataluña 15.459 11.001 26.460 14,97%
2020 Galicia 15.588 8.335 23.923 13,53%
2020 Castela e León 13.475 5.846 19.321 10,93%
2020 Andalucía 9.948 5.413 15.361 8,69%
2020 País Vasco 7.814 3.125 10.939 6,19%
2020 Canarias 4.200 3.472 7.672 4,34%
2020 Comunidade Valenciana 4.437 3.112 7.549 4,27%
2020 Estremadura 1.504 2.395 6.899 3,90%
2020 Comunidade Foral de Navarra 4.104 1.868 5.972 3,38%
2020 Aragón 3.715 1.430 5.145 2,91%
2020 A Rioxa 2.805 1.179 3.984 2,25%
2020 Principado de Asturias 2.406 1.099 3.505 1,98%
2020 Illas Baleares 1.960 1.244 3.204 1,81%
2020 Castela a Mancha 1.957 1.153 3.110 1,76%
2020 Rexión de Murcia 1.615 1.006 2.621 1,48%
2020 Cantabria 1.724 600 2.324 1,31%
2020 Cidade Autónoma de Ceuta 77 20 97 0,05%
2020 Cidade Autónoma de Melilla 18 14 32 0,02%
2020 Non consta 58 8 66 0,04%
2019 Comunidade de Madrid 15.201 12.211 27.412 15,86%
2019 Cataluña 15.221 10.646 25.667 14,85%
2019 Galicia 15.331 8.216 23.547 13,63%
2019 Castela e León 13.398 5.798 19.196 11,11%
2019 Andalucía 9.508 5.254 14.762 8,54%
2019 País Vasco 7.760 3.096 10.856 6,28%
2019 Canarias 4.114 3.414 7.528 4,36%
2019 Comunidade Valenciana 4.269 2.981 7.250 4,20%
2019 Estremadura 4.446 2.368 6.814 3,94%
2019 Comunidade Foral de Navarra 4.055 1.841 5.896 3,41%
2019 Aragón 3.696 1.417 5.113 2,96%
2019 A Rioxa 2.782 1.166 3.948 2,28%
2019 Principado de Asturias 2.412 1.106 3.518 2,04%
2019 Illas Baleares 1.927 1.219 3.146 1,82%
2019 Castela a Mancha 1.930 1.144 3.074 1,78%
2019 Rexión de Murcia 1.590 984 2.574 1,49%
2019 Cantabria 1.714 584 2.298 1,33%
2019 Cidade Autónoma de Ceuta 77 20 97 0,06%
2019 Cidade Autónoma de Melilla 58 9 31 0,02%
2019 Non consta 17 14 67 0,04%
Cidadáns portugueses con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor por Comunidade Autónoma
. Datos do ano 2020.