Estranxeiros residentes en España e en Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor segundo sexo e nacionalidade

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Secretaría de Estado de Migraciones (Observatorio Permanente de la Inmigración)
Indicador que incorpora a perspectiva de xénero na identificación da procedencia dos estranxeiros que residen tanto en España como en particular en la Comunidad Autónoma de Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor.
Ano Destino Orixe Mulleres Homes Total
2019 Galicia Portugal 8.216 15.331 23.547
2019 España Portugal 63.488 109.306 172.794
2019 Galicia Unión Europea 21.387 30.638 52.025
2019 España Unión Europea 1.368.699 1.521.108 2.889.807
2019 Galicia AELC 259 240 499
2019 España AELC 19.693 18.228 37.921
2019 Galicia Resto de Europa 1.034 703 1.737
2019 España Resto de Europa 113.062 75.764 188.826
2019 Galicia África 5.132 7.545 12.677
2019 España África 444.349 643.357 1.087.706
2019 Galicia América do Norte 1.051 606 1.657
2019 España América do Norte 28.287 22.439 50.726
2019 Galicia América Central e do Sur 18.344 11.865 30.209
2019 España América Central e do Sur 519.772 417.339 937.111
2019 Galicia Asia 2.305 2.723 5.028
2019 España Asia 214.241 252.593 466.834
2019 Galicia Oceanía 36 33 69
2019 España Oceanía 1.320 1.586 2.906
2019 Galicia Non consta 15 8 23
2019 España Non consta 725 786 1.511
Estranxeiros residentes en España e en Galicia con certificado de rexistro ou tarxeta de residencia en vigor segundo sexo e nacionalidade
. Datos do ano 2019.