Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España e Instituto Nacional de Estatística de Portugal
País no que se orixinan os datos
España,
Portugal
Indicador que cuantifica o número de persoas residentes na Eurorrexión polo seu xénero.
Ano Rexión Homes Mulleres Nº de habitantes
2019 Norte de Portugal 1.687.717 1.887.621 3.575.338
2019 Galicia 1.303.991 1.398.254 2.702.244
2018 Norte de Portugal 1.686.752 1.885.831 3.572.583
2018 Galicia 1.300.609 1.401.134 2.701.743
2017 Norte de Portugal 1.692.442 1.883.763 3.576.205
2017 Galicia 1.304.392 1.403.947 2.708.339
2016 Norte de Portugal 1.699.787 1.884.788 3.584.575
2016 Galicia 1.309.809 1.408.716 2.718.525
2015 Norte de Portugal 1.709.888 1.893.890 3.603.778
2015 Galicia 1.317.054 1.415.293 2.732.347
2014 Norte de Portugal 1.720.635 1.901.150 3.621.785
2014 Galicia 1.325.657 1.423.038 2.748.695
2013 Norte de Portugal 1.736.838 1.907.357 3.644.195
2013 Galicia 1.335.122 1.430.818 2.765.940
2012 Norte de Portugal 1.750.568 1.915.666 3.666.234
2012 Galicia 1.343.328 1.438.170 2.781.498
2011 Norte de Portugal 1.763.848 1.923.376 3.687.224
2011 Galicia 1.349.591 1.445.831 2.795.422
Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal
. Datos do ano 2019.