Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal

Eixo
Mobilidade Poboacional
Frecuencia
Anual
Entidade
Instituto Nacional de Estadística de España e Instituto Nacional de Estatística de Portugal
País no que se orixinan os datos
España,
Portugal
Indicador que cuantifica o número de persoas residentes na Eurorrexión polo seu xénero.
Ano Rexión Xénero Número de habitantes
2021 Norte de Portugal Home 1.708.073
2021 Norte de Portugal Muller 1.879.001
2021 Norte de Portugal Total 3.587.074
2021 Galicia Home 1.297.301
2021 Galicia Muller 1.398.344
2021 Galicia Total 2.695.645
2020 Norte de Portugal Home 1.682.772
2020 Norte de Portugal Muller 1.883.602
2020 Norte de Portugal Total 3.566.374
2020 Galicia Home 1.300.153
2020 Galicia Muller 1.401.666
2020 Galicia Total 2.701.819
2019 Norte de Portugal Home 1.687.717
2019 Norte de Portugal Muller 1.887.621
2019 Norte de Portugal Total 3.575.338
2019 Galicia Home 1.303.991
2019 Galicia Muller 1.398.254
2019 Galicia Total 2.702.244
2018 Norte de Portugal Home 1.686.752
2018 Norte de Portugal Muller 1.885.831
2018 Norte de Portugal Total 3.572.583
2018 Galicia Home 1.300.609
2018 Galicia Muller 1.401.134
2018 Galicia Total 2.701.743
2017 Norte de Portugal Home 1.692.442
2017 Norte de Portugal Muller 1.883.763
2017 Norte de Portugal Total 3.576.205
2017 Galicia Home 1.304.392
2017 Galicia Muller 1.403.947
2017 Galicia Total 2.708.339
2016 Norte de Portugal Home 1.699.787
2016 Norte de Portugal Muller 1.884.788
2016 Norte de Portugal Total 3.584.575
2016 Galicia Home 1.309.809
2016 Galicia Muller 1.408.716
2016 Galicia Total 2.718.525
2015 Norte de Portugal Home 1.709.888
2015 Norte de Portugal Muller 1.893.890
2015 Norte de Portugal Total 3.603.778
2015 Galicia Home 1.317.054
2015 Galicia Muller 1.415.293
2015 Galicia Total 2.732.347
2014 Norte de Portugal Home 1.720.635
2014 Norte de Portugal Muller 1.901.150
2014 Norte de Portugal Total 3.621.785
2014 Galicia Home 1.325.657
2014 Galicia Muller 1.423.038
2014 Galicia Total 2.748.695
2013 Norte de Portugal Home 1.736.838
2013 Norte de Portugal Muller 1.907.357
2013 Norte de Portugal Total 3.644.195
2013 Galicia Home 1.335.122
2013 Galicia Muller 1.430.818
2013 Galicia Total 2.765.940
2012 Norte de Portugal Home 1.750.568
2012 Norte de Portugal Muller 1.915.666
2012 Norte de Portugal Total 3.666.234
2012 Galicia Home 1.343.328
2012 Galicia Muller 1.438.170
2012 Galicia Total 2.781.498
2011 Norte de Portugal Home 1.763.848
2011 Norte de Portugal Muller 1.923.376
2011 Norte de Portugal Total 3.687.224
2011 Galicia Home 1.349.591
2011 Galicia Muller 1.445.831
2011 Galicia Total 2.795.422
Poboación residente segundo xénero en Galicia-Norte de Portugal
. Datos do ano 2021.

Datos históricos