Afiliados á Seguridade Social, de nacionalidade portuguesa, por grupo de cotización e provincia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Ano Grupo de cotización Provincia Nº de contratos
2012 8 Oficiais de primeira e segunda Pontevedra 1.541
2012 8 Oficiais de primeira e segunda A Coruña 1.541
2012 8 Oficiais de primeira e segunda Ourense 577
2012 9 Oficiais de terceira e especialistas Pontevedra 465
2012 10 Peóns Pontevedra 346
2012 8 Oficiais de primeira e segunda Lugo 321
2012 10 Peóns Ourense 272
2012 9 Oficiais de terceira e especialistas Ourense 263
2012 9 Oficiais de terceira e especialistas A Coruña 171
2012 10 Peóns A Coruña 147
2012 5 Oficiais administrativos Pontevedra 131
2012 2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados Pontevedra 111
2012 9 Oficiais de terceira e especialistas Lugo 102
2012 7 Auxiliares administrativos Pontevedra 93
2012 10 Peóns Lugo 90
2012 1 Enxeñeiros e licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores Pontevedra 71
2012 3 Xefes administrativos e de taller Pontevedra 51
2012 1 Enxeñeiros e licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores A Coruña 48
2012 5 Oficiais administrativos A Coruña 47
2012 4 Axudantes non titulados Pontevedra 41
2012 3 Xefes administrativos e de taller A Coruña 40
2012 2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados A Coruña 31
2012 7 Auxiliares administrativos A Coruña 31
2012 2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados Ourense 29
2012 5 Oficiais administrativos Ourense 29
2012 6 Subalternos Pontevedra 29
2012 7 Auxiliares administrativos Ourense 28
2012 4 Axudantes non titulados A Coruña 21
2012 5 Oficiais administrativos Lugo 21
2012 3 Xefes administrativos e de taller Ourense 17
2012 6 Subalternos A Coruña 15
2012 4 Axudantes non titulados Ourense 15
2012 7 Auxiliares administrativos Lugo 13
2012 6 Subalternos Ourense 13
2012 1 Enxeñeiros e licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores Ourense 9
2012 1 Enxeñeiros e licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores Lugo 7
2012 3 Xefes administrativos e de taller Lugo 6
2012 6 Subalternos Lugo 6
2012 2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados Lugo 5
2012 4 Axudantes non titulados Lugo 4
2012 11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional Lugo 1
2012 11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional Ourense 1
2012 11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional Pontevedra 1
2012 11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional A Coruña 0
2012 Non consta A Coruña 0
2012 Non consta Lugo 0
2012 Non consta Ourense 0
Afiliados á Seguridade Social, de nacionalidade portuguesa, por grupo de cotización e provincia
. Datos do ano 2012.