Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de contratación e provincia, na Seguridade Social en Galicia

Eixo
Mobilidade Laboral
Frecuencia
Mensual
Entidade
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
País no que se orixinan os datos
España
Indicador que permite coñecer a distribución por tipos de rexime de contratación e provincia, para traballadores portugueses en Galicia
Ano Tipo de afiliación á Seguridade Social Provincia Número de afiliados
2010 Réxime xeral A Coruña 1.633
2010 Réxime xeral Lugo 749
2010 Réxime xeral Ourense 1.545
2010 Réxime xeral Pontevedra 3.836
2010 Réxime especial do fogar A Coruña 34
2010 Réxime especial do fogar Lugo 23
2010 Réxime especial do fogar Ourense 45
2010 Réxime especial do fogar Pontevedra 62
2010 Réxime especial do carbón A Coruña 0
2010 Réxime especial do carbón Lugo 0
2010 Réxime especial do carbón Ourense 0
2010 Réxime especial do carbón Pontevedra 0
2010 Réxime especial do mar A Coruña 66
2010 Réxime especial do mar Lugo 78
2010 Réxime especial do mar Ourense 0
2010 Réxime especial do mar Pontevedra 97
2010 Réxime especial agrario A Coruña 97
2010 Réxime especial agrario Lugo 118
2010 Réxime especial agrario Ourense 69
2010 Réxime especial agrario Pontevedra 70
2010 Réxime especial de autónomos A Coruña 200
2010 Réxime especial de autónomos Lugo 122
2010 Réxime especial de autónomos Ourense 301
2010 Réxime especial de autónomos Pontevedra 635
Afiliados de nacionalidade portuguesa, por réxime de contratación e provincia, na Seguridade Social en Galicia
. Datos do ano 2010.