Número de empresas da Rexión Norte que desprazaron traballadores a Galicia, por distrito e provincia de destino

Eixo
Mobilidade Empresarial
Frecuencia
Anual
Entidade
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
País no que se orixinan os datos
Portugal
Empresas da Rexión Norte que desprazan traballadores a Galicia, segundo a información obtida dos centros distractais da Rexión Norte de Portugal, onde nalgún caso non está definida a distribución por provincia de destino.
Ano Provincia Distritos do Norte de Portugal Nº de empresas
2017 A Coruña Braga 0
2017 A Coruña Bragança 0
2017 A Coruña Porto 37
2017 A Coruña Viana do Castelo 0
2017 A Coruña Vila Real 0
2017 Lugo Braga 0
2017 Lugo Bragança 0
2017 Lugo Porto 8
2017 Lugo Viana do Castelo 0
2017 Lugo Vila Real 0
2017 Ourense Braga 0
2017 Ourense Bragança 0
2017 Ourense Porto 74
2017 Ourense Viana do Castelo 0
2017 Ourense Vila Real 0
2017 Pontevedra Braga 0
2017 Pontevedra Bragança 0
2017 Pontevedra Porto 37
2017 Pontevedra Viana do Castelo 0
2017 Pontevedra Vila Real 0
2017 No definida Braga 35
2017 No definida Bragança 0
2017 No definida Porto 0
2017 No definida Viana do Castelo 20
2017 No definida Vila Real 0
2015 A Coruña Braga 0
2015 A Coruña Bragança 0
2015 A Coruña Porto 15
2015 A Coruña Viana do Castelo 0
2015 A Coruña Vila Real 45
2015 Lugo Braga 0
2015 Lugo Bragança 0
2015 Lugo Porto 28
2015 Lugo Viana do Castelo 0
2015 Lugo Vila Real 0
2015 Ourense Braga 0
2015 Ourense Bragança 0
2015 Ourense Porto 75
2015 Ourense Viana do Castelo 0
2015 Ourense Vila Real 0
2015 Pontevedra Braga 0
2015 Pontevedra Bragança 0
2015 Pontevedra Porto 94
2015 Pontevedra Viana do Castelo 0
2015 Pontevedra Vila Real 0
2015 No definida Braga 0
2015 No definida Bragança 0
2015 No definida Porto 39
2015 No definida Viana do Castelo 137
2015 No definida Vila Real 0
2014 A Coruña Braga 0
2014 A Coruña Bragança 6
2014 A Coruña Porto 3
2014 A Coruña Viana do Castelo 42
2014 A Coruña Vila Real 0
2014 Lugo Braga 0
2014 Lugo Bragança 0
2014 Lugo Porto 2
2014 Lugo Viana do Castelo 31
2014 Lugo Vila Real 0
2014 Ourense Braga 0
2014 Ourense Bragança 0
2014 Ourense Porto 9
2014 Ourense Viana do Castelo 24
2014 Ourense Vila Real 19
2014 Pontevedra Braga 0
2014 Pontevedra Bragança 0
2014 Pontevedra Porto 4
2014 Pontevedra Viana do Castelo 37
2014 Pontevedra Vila Real 0
2014 No definida Braga 0
2014 No definida Bragança 1
2014 No definida Porto 24
2014 No definida Viana do Castelo 27
2014 No definida Vila Real 70
Número de empresas da Rexión Norte que desprazaron traballadores a Galicia, por distrito e provincia de destino
. Datos do ano 2017.